Hand in Hand


Afscheid nemen is voor velen het moeilijkste wat er is. Voorafgaand aan de uitvaart moet je allerlei beslissingen nemen waar je hoofd waarschijnlijk helemaal niet naar staat. Onze uitvaartbegeleidsters staan in de periode tussen het overlijden en de uitvaart dan ook vierentwintig uur per dag voor je klaar. Zij houden het overzicht en begeleiden je indien gewenst iedere dag tot aan het moment van afscheid. Wij luisteren aandachtig naar wat je over jouw dierbare te vertellen hebt en vertalen jouw wensen naar een uitvaart dat je uiteindelijk gaat helpen bij het rouwproces.

Uitvaart tilburg
Uitvaart tilburg
Uitvaart tilburg