2023… Mijn gedachten aan het eind van het jaar…

11 december 2023

Waát vliegt de tijd… Alweer een jaar voorbij…

Een jaar dat voor u – net als voor mij – wellicht ongetwijfeld gepaard ging met ups en downs.
Zowel door gebeurtenissen in het buitenland, als door gebeurtenissen in het binnenland was het bij tijd en wijle een heftig jaar… Een jaar waarin oorlog dichterbij kwam… Een jaar waarin de maatschappij helaas op meerdere plekken verhardde en polariseerde. Maar ook een jaar waarin begrippen als burenhulp, ‘samenleven’ en geloof in het goede of op een goede afloop gelukkig óók bleven bestaan…

In dit jaar heeft u misschien ook verliezen te betreuren op een meer persoonlijk vlak…
Wellicht is uw partner, een dierbare vriend, vader of moeder, broer of zus, uw kind, een dierbare vriend of ander familielid overleden… En elk overlijden heeft z’n eigen verdriet en (periode van) rouw.
Elk overlijden brengt verdriet met zich mee… Afhankelijk van de relatie die u met de overledene heeft zal die pijn variëren tussen van “Ggoh, wat verdrietig” tot “Hoe moet ik nu verder zonder hem of haar?” en alles ertussenin…

Wellicht hebben wij u mogen helpen met het vormgeven van het laatste afscheid. Wij doen dit met hart en ziel … We proberen het leed iets te verzachten door – samen met u – een goed afscheid vorm te geven. Een goede uitvaart kan weliswaar helpen bij het verlies, maar kan nooit al het verdriet opvangen.

Daarom is mijn wens voor u in deze laatste periode van het jaar 2023 dat u komend jaar de kracht zult vinden om verder te gaan zonder diegene die u moet missen…
Natuurlijk mMet alle pijn die daarbij hoort, maar ook hopelijk met dat éne moment dat u zich realiseert dat u weer éven aan iets anders hebt gedacht, weer hebt gelachen, of gewoon weer eens een nacht door kon slapen… Want verdriet wórdt echt minder – zonder dat we diegene zullen vergeten. Soms duurt verdriet langer, soms wat korter, maar er komt dat ene moment dat ook u denkt:

Ik mag leven.

Ik hoef niet terug naar het verleden
naar het verleden toe terug te gaan.

Het verleden hoeft niet begraven
hoeft niet voorgoed weg te gaan.

Het verleden komt naar me toe
en ik leer er anders mee om te gaan.

Ik mag zien en overwinnen.
Ik mag er zijn en loslaten.
Ik mag verbonden zijn
en toch veranderen.

Ik mag leven.

(Odilia)

Ik dank u voor uw vertrouwen in het afgelopen jaar en ik wens u – mede namens mijn team –
goede feestdagen en een voorspoedig en vooral gezond 2024.

Monique van Houtum