Duurzame uitvaart volgens Greenleave

Onze gedachten achter een duurzame uitvaart

Steeds meer mensen kiezen voor duurzaamheid in hun leven. Helaas is onbekendheid met de mogelijkheden van een duurzame uitvaart vaak de oorzaak van andere (niet duurzame) keuzes bij crematie of begrafenis. Door tijdsdruk en emoties kiest men dan vaak voor de bekende weg. Maar er zijn tegenwoordig zoveel meer mogelijkheden, die ook beter passen bij een duurzame levenswijze.

Monique van Houtum uitvaartbegeleiding heeft zich daarom aangesloten bij Stichting GreenLeave, een organisatie die staat voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) binnen de uitvaartbranche. Hierdoor kunnen wij op een nog betere manier invulling geven aan een duurzaam afscheid en dragen we samen bij aan een duurzamere wereld.

Logo GreenLeave

Kernprincipes

Duurzaamheid zit niet alleen in de aanschaf van producten maar het gaat vooral ook om de verdere keuzes en afspraken rondom een uitvaart. Wij bewaken het duurzame karakter van een uitvaart door te werken volgens de 5 kernprincipes van GreenLeave:

Goed werkgeverschap

Als duurzame uitvaartondernemer vinden wij goed werkgeverschap met eerlijke arbeidsvoorwaarden belangrijk. Daarbij horen de volgende voorwaarden:

 • Opleiding en ontwikkeling
  Wij hechten veel waarde aan opleiding en ontwikkeling en dit komt altijd ter sprake tijdens onze periodieke evaluatiegesprekken.
 • Veilige en prettige werksfeer
  Omdat we erin geloven dat medewerkers het hart van onze organisatie vormen, hechten we veel belang aan het creëren van een prettige werksfeer. Een veilige en open cultuur vinden we daarin enorm belangrijk. Voor de eerste opvang na een aangrijpende situatie kunnen onze medewerkers een beroep doen op ons (intercollegiaal) opvangteam.
 • Ontspanning naast werk
  Doordat de werkomstandigheden in de uitvaartbranche behoorlijk pittig kunnen zijn, vinden wij tijd voor ontspanning ook belangrijk. Daarom bieden we onze medewerkers een fitnessplan aan en ondersteunen we onze bruisende personeelsvereniging.
 • Periodieke tevredenheidsonderzoeken
  Door periodieke medewerkerstevredenheidsonderzoeken houden we een vinger aan de pols en zetten we doelgerichte acties uit. Het positieve resultaat hiervan zien we terug uit het lage ziekteverzuim en verloop.
 • Duurzame bedrijfsvoering
  Wij werken volgens de ‘Good housekeeping’ regels van GreenLeave, die staan voor duurzaamheid binnen ondernemen en de relaties met anderen. Daarbij proberen we zoveel mogelijk de milieu-impact van onze bedrijfsvoering te minimaliseren. Daarom beperken wij de afvalstroom en scheiden we ons afval. Ook hebben we onze papierstromen zoveel mogelijk gedigitaliseerd en vragen we dit ook van onze partners.

Duurzame inkoop

Bij al onze inkopen weegt duurzaamheid mee als criterium, waarbij producten met een duurzaamheidskenmerk onze voorkeur hebben. Andere voorbeelden van duurzaam inkopen zijn:

 • Panden
  Voor de panden die wij in gebruik hebben als uitvaartcentrum of kantoor voeren wij energiescans uit om inzicht te krijgen waar en welke maatregelen we kunnen treffen om energie te besparen.
 • Vervoer
  Bij aanschaf van auto’s voor onze medewerkers houden we rekening met de hoeveelheid uitstoot van uitlaatgassen.
 • Kantoorbenodigdheden
  Ook bij de inkoop van kantoorbenodigdheden zoals papier, kiezen we voor milieu-vriendelijke alternatieven. Ons papier is FSC-gecertificeerd en draagt het EU-Ecolabel en is verouderingsbestendig. Het betreft o.a. het Bio Top 3® next, een natuurwit, houtvrij ongestreken premium papier en karton, geproduceerd zonder gebruik van optische witmakers.
 • Uitvaartproducten
  Bij de aanschaf van specifieke uitvaart- en verzorgingsproducten wordt voor duurzame alternatieven gekozen als deze beschikbaar zijn.
 • Eerlijk zaken doen
  Onze missie luidt: ‘Wij willen, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardig afscheid voor iedereen bereikbaar maken.’ Daarom bieden wij onze zo goed mogelijke dienstverlening aan voor een eerlijke prijs. Wij zijn niet uit op korte termijn winstbejag. Onze medewerkers hebben ook geen enkel financieel gewin bij keuzes die gemaakt worden.

Duurzame producten en diensten bij een uitvaart

De producten en diensten die u kiest rondom de uitvaart, dragen dus het meeste bij aan een duurzame uitvaart. Denkt u daarbij aan de volgende keuzes:

Rondom de uitvaart

 • Uitvaartkisten
  U kunt kiezen uit heel veel soorten kisten, waarbij de meeste zijn gemaakt van hout en/of spaanplaat. De juiste keuze van een kist hangt samen met uw beslissing om te cremeren of begraven. Bij begraven heeft een wilgentenen mand namelijk de voorkeur, omdat deze goed afbreekt in de grond. Daarbij is het snelgroeiend lokaal materiaal en is het transport dus evenmin belastend. Bij cremeren is een massief houten kist het beste, mits in Nederland geproduceerd met binnenlands hout.
  De bekleding van een kist bestaat tegenwoordig vaak uit katoen. De teelt van katoen is belastend voor het milieu door de gebruikte bestrijdingsmiddelen, het gebruik van veel water bij productie en het bleken en verven.
 • Duurzame kist
  Een duurzame kist is gemaakt van massief, (bij voorkeur snelgroeiend) binnenlands hout (populier, wilg, hout van knotwilgen) met bij voorkeur het FSC of een gelijkwaardig keurmerk. Deze kisten hebben zo min mogelijk verbindingsmaterialen, geen ornamenten en worden gemaakt zonder lak en met watergedragen lijm. Als bekleding wordt vaak gekozen voor linnen, hennep, bamboe- en brandnetelvezels.
 • In de kist
  Ook voor de kleding van uw overleden dierbare kunt u kiezen voor een duurzame invulling, zoals kledingstukken van natuurlijk materiaal zoals wol, linnen of hennep. Foto’s, houten voorwerpen en bloemen kunnen mee in de kist zonder de duurzaamheid te verstoren. Voor een eventuele bril en sieraden is het beter om deze af te nemen voor het sluiten van de kist. U kunt kiezen voor recycling of hergebruik van de bril of sieraden.
 • Ons duurzame aanbod in uitvaartkisten
  Wij kunnen u meerdere uitvaartkisten bieden, die voldoen aan de criteria van Greenleave. Een voorbeeld daarvan is onze 040-natuurkist, milieubewust geproduceerd met duurzame materialen.
 • Lijkwade
  U mag sinds 1991 uw overleden dierbare zonder kist laten begraven of cremeren. U kunt dan kiezen voor een lijkwade van natuurlijk materiaal zoals linnen, wol, zijde, vilt en hennep. Voor het vervoer gebruiken we een houten draagbaar of opbaarplank.
 • Rouwdrukwerk
  Bij duurzaam drukwerk kunt u kiezen voor een lichte soort van 100% gerecycled papier. Dit bestaat uit ongebleekt papier van vezels die afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen. Daarnaast kiezen we voor een duurzame productiewijze. Door de inzet van printers met modernste technieken wordt slijtage aan bewegende onderdelen (bv. middels LED-technologie) beperkt, wat de levensduur verlengt. In plaats van aparte apparaten streven we het gebruik van multifunctionals na. Onderzoek wijst uit dat hiermee energiebesparingen gerealiseerd kunnen worden van 50% ten opzichte van de afzonderlijke apparaten. Alle apparatuur is energiebesparend ingesteld doordat ze uitschakelen als ze niet worden gebruikt. Gebruikte toners en drums zamelen wij in, via een programma vanuit de fabrikant (zoals Oki en Xerox) of voor een goed doel. Als u nog duurzamer te werk wilt gaan, stuurt u geen drukwerk maar kiest u voor een digitale rouwkaart of een bericht op ons digitaal condoleanceregister.
 • Bloemen
  Bloemen uit uw eigen tuin is de meest duurzame keuze. Als u toch iets bij de bloemist wilt bestellen, kiest u het beste voor Nederlandse seizoensbloemen bij een bloemist met het Keurmerk ‘Barometer duurzame bloemist’. Dit Keurmerk geeft aan dat de bloemist duurzaam onderneemt. Dit doet hij/zij door een duurzamere bedrijfsvoering en een inkoop van duurzamere bloemen en planten. De meest duurzame bloemenvorm die u kunt kiezen is een liggend boeket of een krans, omdat u dan meestal geen oase nodig heeft.
 • Opbaren
  bij het opbaren wordt meestal gebruikgemaakt van een koeling. Deze verbruikt relatief veel energie. U kunt ook kiezen voor het gebruik van graszoden. Deze worden onder de kist of het bed van uw overleden dierbare geplaatst en tweemaal daags besprenkeld met water, waardoor het een koelende werking krijgt. Andere opties zijn een kortere periode van opbaring en het verblijf in een koelruimte in plaats van het gebruik van een individueel koelapparaat.
 • Vervoer
  Het is natuurlijk het duurzaamste om geen gebruik te maken van gemotoriseerd vervoer. Dat kan als alle locaties bij elkaar in buurt zijn. Voor vervoer van de overledenen over korte afstanden kunt u denken aan de uitvaartfiets, een koets of loopkar. Het is gebleken dat de rouwstoet van nabestaanden en belangstellenden het meest belastend is voor het milieu. Daarom kunt u bijvoorbeeld op de rouwkaart aangeven dat ook de bezoekers duurzaam kunnen bijdragen aan een lagere milieubelasting door lopend te komen of met fiets, electrische auto of met openbaar vervoer. Wij stellen graag de informatie over het OV naar uw locatie beschikbaar. . Indien er geen gewenste mogelijkheden in uw nabijheid zijn, zult u kiezen voor gemotoriseerd verkeer. U kunt daarbij echter ook bijdragen aan duurzaamheid door te kiezen voor korte afstanden.
 • Catering
  Als het samenzijn met catering plaatsvindt op de locatie waar het laatste onderdeel van de uitvaart is verzorgd, scheelt dat het vervoer van uw gezelschap. Wij adviseren een samenwerking met lokale leveranciers, omdat dit ook bijdraagt aan een duurzame uitvaart. Kraanwater in plaats van flessenwater voorkomt een extra transport en de productie van een fles. Zo werken lokale (biologische) streek- en seizoensproducten ook mee aan duurzaamheid. Veel dranken en voedselproducten beschikken overigens over een duurzaamheidskeurmerk, dat u kunt raadplegen.

Na de uitvaart

 • Grafmonument
  Als u kiest voor een grafmonument is de duurzaamste keuze het planten van een plant of boom ter nagedachtenis, een zwerfkei of een houten monument. Een alternatief is een natuurlijk monument in de vorm van planten of een struik. Gaat uw voorkeur toch uit naar een monument van natuursteen, dan kunt u een bestaand monument hergebruiken. Een steenhouwer kan een dun laagje van de steen afslijpen, zodat u daarna uw tekst kunt laten plaatsen.
 • Sierurn
  Er komen momenteel steeds meer duurzame varianten van urnen beschikbaar. Zo zijn er zelfs urnen van plantaardig materiaal. Deze eco-urnen zijn samengesteld uit bijvoorbeeld natuurlijk hars, zout en plantenextracten. Na 2 of 3 jaar na plaatsing in de aarde is de urn totaal vergaan en opgenomen in de natuur. Als u liever kiest voor een urn waarin de as langere tijd kan worden bewaard, dan kunt u bij voorkeur kiezen voor een urn van aan de lucht gedroogde klei of een urn van ongelakt binnenlands hout met FSC of gelijkwaardig keurmerk. Deze moet dan zijn gemaakt zonder chemische lak of lijm. Als de urn in een fabriek is gemaakt, moet deze uiteraard op een milieuvriendelijke manier zijn geproduceerd. U kunt ook kiezen voor een biologisch afbreekbare urn die speciaal ontworpen is om uit de as van uw dierbare een herinneringsboom, struik of plant te laten groeien.